Adventskirken som kulturkirke

Adventskirken har altid været orienteret mod at være en del af det miljø og den kultur som har omgivet den. Det har betydet, at Adventskirken i tidens løb har haft mange interessante begivenheder og faste arrangementer, som har været i tråd med det der generelt har interesseret menigheden. Her er et beskedent udpluk:

Meditation, dans og retræter
I nyere tid har Adventskirkens involvering i menighedens generelle interesser blandt andet udmundet i arrangementer som har haft mindfullness, meditation, ro og stilhed som omdrejningspunkt. I 2011 kunne man deltage i retrætedagen At give plads til det hellige og senere kunne man deltage i miniretræter. I 2013 kunne menigheden komme til Bøn og Stilhed i kirkens rum hver torsdag. 

2013 var også dansens år i Adventskirken. Ved flere lejligheder kunne man få lov at bruge kroppen, i dans, for at komme nærmere Gud. Dansen var ment som en form for kroppens bøn eller meditation i bevægelse.[i]

I 2019 var det også muligt at bruge kroppen i Adventskirken, når der afholdtes YogaKirke for både børn og voksne.

Nationale og lokale kulturevents
Adventskirken har i tidens løb også involveret sig i større kulturarrangementer både lokalt og nationalt.

Adventskirken har blandt andet medvirket i kultureventet Videnskabens døgn i 2014, hvor Adventskirken i samarbejde med Vanløse frikirke indbød to videnskabsfolk til at tale om meningen med livet.

Adventskirkens bidrag til eventet Kulturnat har blandt andet været en musikcafe med underholdning af den rusiske sanger og guitarist Julia Malyasova (2011) og en koncert med koret ”Horserødderne” fra Horserød statsfængsel (2010).

I 2013 gæstede en italiensk kunstner Adventskirken og pustede en gigantisk ballon op i kirkerummet under Kultureventen Aeropolis.

Af de mere lokale kulturarrangementer som kirken har deltaget i kan nævnes Musik på Engen, hvor kirken deltog med en gospelgudstjeneste[ii] og arrangementet Evangelisk alliance i Vanløse, som startede i 1993 og stadig opretholdes.

”Evangelisk alliance i Vanløse”
Alliancen startede i sin tid, for at udbygge kendskabet og forståelsen blandt forskellige evangeliske kirker.

Arrangement var nationalt, men lokalt betød det et samarbejde imellem missionsforbundets kirke Betlehem, som i dag hedder Vanløse Frikirke, og Adventskirken. Alliancen holder årligt gudstjeneste sammen.

Videoprojektet i 2002
I foråret 2002 lavede Adventskirken i samarbejde med kunstneren Kristian Sverdrup et stort videoprojekt kaldet Viva la Luce.
I denne forbindelse var der to koncerter, en rytmisk gudstjeneste og et arrangement hvor Chili Turéll læste bibelske tekster op. Ved de to sidstnævnte arrangementer blev videokunsten vist i baggrunden.

”Hjælp Adventskirken med at blive endnu bedre”
Adventskirken har også gjort en del for at give menigheden i Advents sogn mulighed for at tilkendegive deres mening om Adventskirkens retning, plads i samfundet og lignende. 

I 1993 arrangerede og inviterede Adventskirken menigheden til Kirkedag, som skulle give en oplevelse af samvær, inspiration kreativitet og meningsfyldthed. Dagen bød på oplæg og workshops og var efter sigende vellykket.[iii]

Da krisen kradsede omkring 2011 og mange kirker var lukningstruet var Adventskirken særdeles lydhør overfor menigheden og inviterede blandt andet arrangementet Hjælp Adventskirken med at blive endnu bedre.

Billedet: Evemtet Aeropolis i 2013: Kæmpe ballon pustet op i kirkerummet. Man kunne stå inde i ballonen.

 Læs videre
2. Adventskirken som Koncert- og gospelkirke

[i] Nyhedsbrev ”Marts 2013” og Nyhedsbrev ”April 2013”

[ii] Nyhedsbrev August 2011

[iii] Kirkeblad ”August-November 1993”