Sct. Ansgar Ordenen

Sct. Ansgar ordenen stiftedes i 1947. Det var et kristent kulturelt fællesskab med det formål at samle mænd i alle aldre om et kristent livsindhold.

Selvom ”Orden” indgik i fællesskabets navn, så var der ingen tvang og møderne var afslappede. Ordenspræget viste sig ved en klar opbygning i mødet, at man skulle optages i fællesskabet og at man indlod sig på den skik at reservere 3. mandag i hver måned til mødet.

Ordenen havde i perioder op mod 100 medlemmer, hvilket muligvis skyldtes, at man havde dygtige, inspirerende talere fra samfundets nøglepositioner og som skabte livlige debatter og drøftelser over det efterfølgende kaffebord. [i] 

Talere ved Sct. Ansgar ordenens møder var blandt andet biskopper, forfattere, præster, højesteretssagførere, højskoleforstandere og en kgl. konfessionarius.[ii]

En måned før sit 30 års jubilæum i 1977 ophørte Sct. Ansgar-ordenen med sit virke, fordi det måtte sandes, at der ikke længere var nok brødre til at opretholde den gode standard møderne havde haft.[iii]

Billedet: Udklip fra kirkeblad om Sct. Ansgar Ordenens virke 30 år

Læs videre
3. Spejderliv

[i] kirkeblad nr. 2 1971.

[ii] kirkeblad nr. 2 1971.

[iii] Kirkeblad april-maj 1977 37.årg.