Onsdagstræf / -café

Forløberen til Onsdagstræf hed formodentligt ved Adventskirkens begyndelse De Gamles Eftermiddag i Adventskirken. I februar 1942 var det aftner med hyggeligt samvær for ældre over 60 år. 

I kirkebladet fra februar 1942 kan man læse: ”I en storby som København  sidder mange ensomme Gamle og føler, at de er glemt af alle mennesker; livet er løbet fra dem, og få eller ingen tænker på dem mere- Det kan være trist nok at blive gammel på den måde – Fra Adventskirkens Menighed vil vi gerne være med til at sprede lys over de gamles livsaften”.[i]

Senere i 1943 blev der blevet dannet en kreds ved navn De Gamles kreds[ii] som kunne være udsprunget af De gamles Eftermiddag i Adventskirken.

I 1980 hedder det arrangement, som til forveksling ligner onsdagstræf, Møder for ældre og det kom senere til at hedde Onsdagsklubben.  

I 1993 blev Onsdagsklubben udvidet med Onsdags-cafeen, så der var noget for de ældre hver onsdag i løbet af måneden. Onsdagscafeen var et åben hus-arrangement, mens onsdagsklubben var forbeholdt foredrag/oplæg.

Billedet: Billedet forestiller formenligt De gamles kreds som opstod i 1943.

Læs videre
2. Strikkecafé

[i] Kirkeblad ”nr. 2 1942”

[ii]  Kirkeblad nr. 6 1943