En oase i hverdagen i mere end 50 år

En hverdagshøjskole for hjemmegående kvinder

Den første indbydelse til Husmoderhøjskolen udkom i september 1945 i kirkeblad nr. 7. De to præstefruer fru Fredbo-Nielsen og fru Randskov samt ni andre damer henvendte sig til de yngre husmødre i Advents sogn.

De yngre husmødre blev indbudt til at deltage i kurser på Husmoderhøjskole med emner som børneopdragelse, litteratur, historie, familiekundskab, socialkundskab, sang og musik.

Samtidig tilbød man børnepasning under kurserne. Den 11. september 1945 holdt man det første møde. Det var to lektioner med to forskellige foredragsholdere og varede fra kl. 14.00-16.00.[i]

Foredrag, udflugter og kaffe
Da der dengang var mange hjemmegående husmødre var tilslutningen god. De næste 28 år ledede pastor Fredbo-Nielsen og frue Husmoderhøjskolen.

Rutinen blev hurtigt at der kom en foredragsholder pr. møde, og en gang om året var det et institutionsbesøg og en udflugt. I sommeren 1965 var højskolen eksempelvis på udflugt til Nyborg og så kirken, slottet og Nyborg strand.

Da pastor Fredbo-Nielsen og frue tog deres afsked med Adventskirken i 1973 tog 7 husmødre over og fortsatte arbejdet med at lede Husmoderhøjskolen.

Som tiden gik steg alderen lidt for de besøgende husmødre, som følge af at flere og flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet og derfor ikke længere var hjemme om eftermiddagen.[ii]

Cand.mag. fru Gudrun Einersen fra Mariaforbundet holdt over 30 foredrag om historie og litteratur i højskolens første 28 år. Andre gengangere var toldinspektør Smith fra Mariaforbundet, Sigrid Trier Hansen fra Vallekilde højskole og organist ved Adventskirken Anders Jørgensen.

Andre foredragsholdere i de år var Danmarks Sophie, Jens Rosenkjær og Helle Gotved.[iii]

En oase i hverdagen i 50 år
Ved Adventskirkens 40års jubilæum i 1984 kalder en af kvinderne i bestyrelsen, Grethe Skat Petersen, Husmoderhøjskolen for en oase i hverdagen. .[iv]

Husmødre i sognet kunne forsat nyde oasen i hverdagen frem til midten af 1990´erne.
 

Læs videre
2. Sct Ansgar Ordenen

[i]  kirkeblad nr. 7 september 1945

[ii] Kirkeblad september-oktober 1975 35. årg.

[iii] Jubilæumskirkeblad Adventskirken 40 år september 1984

[iv] Jubilæumskirkeblad Adventskirken 40 år september 1984