Adventskirkens hjælp til småbørnsfamilier

Adventskirken har altid forsøgt at hjælpe familier med små børn, og særligt familier i udsatte situationer.

Adventskirkens børnebespisning
I 1943 oprettede man Adventskirkens børnebespisning. Hver mandag, onsdag og fredag i 1943 var det muligt at småbørn, som ikke gik i skole (og derfor ikke fik skolebespisning) kunne få et måltid varm mad i Adventskirken, fordi mange familier havde svært ved at skaffe mad til børnene pga. arbejdsløshed, vareknaphed og dyrtid. Første gang var 18. januar 1943.[i]

Adventskirkens børneplejestation
Senere kom Adventskirkens børneplejestationen til. Fra 1945 kunne mødre få en lægeundersøgelse af deres spædbørn i Adventskirken.[ii] Senere flyttede børneplejestationen til Randbølvej og her kunne børn optil 7 år blive undersøgt af en læge.

Varmestue for mødre med småbørn
I 1947 indrettede man en varmestue i Adventskirken, hvor mødre med småbørn og ældre kunne få varmen. Dét år frøs mange danskere.

I årets første måneder oplevede Danmark en længere periode med uafbrudt frost og brændsel var det desværre småt med. 

Sommerferie med Adventskirken
I sommerperioden i 1943 hjalp Adventskirken 54 børn fra Adventskirkens børnebespisning med at komme på landet. Det år holdt børnene sommerferie på Orebygaard på Lolland.[vi]

I 1941 indbød Adventskirken for første gang de drenge i kvarteret, som ikke kom på ”feriehjem” på leg og boldspil på katrinedalsskolen og på ture i det fri hver mandag i sommerperioden. [v]

I sommerferien 1986 og 1987 var der Børneuge i Adventskirken. Her kunne 7 -12årige tilbringe formiddagen i kirken, hvor de kunne lave forskellige aktiviteter og hver dag bød på en særlig aktivitet, såsom madlavningsdag, sportsdag eller filmdag.

I nyere tid
I nyere tid har der også været fokus på at give en hånd til de småbørnsfamilier, der måtte have brug for det. I 2002 havde Adventskirken eksempelvis en madklub for enlige forældre og børn og 2010 åbnede Legestuen Maria og den var et tilbud til småbørnsmødre som havde brug for lidt ekstra støtte og omsorg.

Billedet: Udklip fra kirkeblad omhandlende avisen Politikkens indsamling til fordel for Adventskirkens børnebespisning i 1943.

Læs videre
Del 5. Kirkens nuværende arrangementer:
Her kan du læse om Adventskirkens nuværende arrangementer i et historisk lys.

Tilbage til Hovedmenuen

[i] ”Kirkeblad nr. 2 1943”

[ii] kirkeblad nr. 1 1945