Et nyt og særpræget kirkebyggeri

Byggekomitéen for Ungdommens Kirke udskrev i 1940 en arkitektkonkurrence blandt 6 arkitekter og udvalgte Aarhus arkitekten Erik Møllers projekt.

I november 1940 var arkitekten Erik Møllers model af den kommende Adventskirken og Adventskirkens hus udstillet i den lille barakkirke.

Adventskirken og Adventskirkens hus, hvor menigheden skulle mødes i fællesskabets ånd, skulle opføres i forlængelse af hinanden. Byggeriet skulle være i røde mursten og med et meget moderne udtryk. Det var arkitektens tanke, at kirken skulle fungere som en integreret del af den omkringliggende bydel. Derfor skulle kirken bygges med store klare vinduespartier, der vendte mod vest – lige ud til et af byens befærdede vejkryds.

Den udstillede model lignede ikke et traditionelt kirkebyggeri, og man kan læse i kirkebladene, at mange i menigheden havde svært ved at gøre sig fortrolige med det moderne kirkebyggeri.

Det første spadestik
Det egentlige byggeri gik i gang i sommeren 1942. Mandag den 22. juni lagde man grundstenen til den nye kirke og det blev fejret. De tre involverede parter i byggeriet; Københavns Kirkesag(Kirkefondet), de unge medlemmer af organisationen Ungdommens Kirke og 2000-3000 af Adventskirkens egen menighed var alle repræsenteret ved den store begivenhed. Herudover deltog også kirkeminister Fibiger og biskop Fuglsang Damgaard ifølge kirkebladene. Sammen nedlagde de Adventskirkens grundsten. I 1943 blev Advents sogn endeligt udskilt fra Brønshøj, Grøndals og Vanløse sogne.

Alt imens byggeriet skred frem samlede man fortsat ind i sognet for at have penge nok til at færdiggøre Adventskirken, Adventskirkens hus og Børnegården.

Den lille eternitkirke husede Adventskirkens menighed indtil juli 1944, hvor efter den blev flyttet for at være midlertidig kirke et nyt sted, og den 3. september 1944 kunne man indvie Adventskirken med menighedshus.

Billedet: En af de første tegninger af kirkebyggeriet med børnehus på kirkegrunden (børnehuset blev opført andet stedes).

Læs videre
4. Adventskirkens børnegård