”Ungdommens Kirke” – da kirkens sag blev ungdommens sag

Efter 50 gode år med utallige kirkebyggerier og hårdt arbejde for at få menighedslivet i nye Storkøbenhavnske sogne til at blomstre, var kræfterne ved at slippe op i Kirkefondet.

De trofaste støtter i både København og landet over, som havde bidraget økonomisk såvel som rent praktisk for at fremme kirkens sag i København mærkede alderens trykken. Der var hårdt brug for nye kræfter, hvis Kirkens sag i København skulle fortsættes.

I slutningen af 1937 indbød Kirkefondet derfor 60 unge fra forskellige kristne ungdomsorganisationer i Storkøbenhavn til et stævne i Hellebæk i en januar-weekend i 1938. Kirkefondet ønskede, at de unge skulle finanserne og bygge en ny kirke i København, ”Ungdommens Kirke”.[i]

Weekenden bød på oplæg om kirkens sag, om Københavns kirkesags gamle pionerer og om de unges egen tilværelse anno 1938.  Mange af de unge så pludselig, at den ungdom de var en del af, såvel som de selv, trods deres tilknytning til en kristen ungdomsorganisation, gik kirkens dør forbi.

Den weekend indså de unge, at de som unge kristne havde et ansvar for at fortsætte kirkens sag. Det besluttede sig for at sige ja til Kirkefondets tilbud om at bygge ”Ungdommens Kirke”.

Billedet: Forside på informationsfolder med ungdomsbevægelsens motto "Kirkens sag - Ungdommens sag"

Læs videre
3. Hellebækkredsen

[i] Københavns kirkesag. Nr. 16. Oktober 1938.