"Ungdommens kirke" blev Adventskirken

Adventskirken, som vi kender den i dag, kunne rejses takket være de unge kristne københavner og de bidrag som kirkefondet fik fra menigheder i hele Danmark. Mens kirkens menighedshus kunne bygges til kirken takket være indsamlinger som menigheden i Advent sogn selv forestod.

Læs her om den lille eternitkirke som først fik navnet Adventskirken, om byggeriet af den moderne røde kirke og Adventskirkens senere byggerier:

1. Eternitkirken
2. Adventskirkens hus
3. Et særpræget kirkebyggeri
4. Adventskirkens børnegård
5. Bonderupgård syge- og plejehjem

Tilbage til Hovedmenuen

Billedet: Den lille midlertidige eternitkirke på kirkegrunden