Børne- og familieaktiviteter

For Adventskirken har det aldrig været et nyt tiltag at medtænke familien og børnene i livet i kirken.
Lige fra eternitkirken blev rejst på grunden i 1940 har Adventskirken haft børnefamilien og børnefamilielivets udfordringer for øje.

Børnegudstjenester
Adventskirkens første børnegudstjeneste blev holdt den 10. november 1940 på (eternit)kirkens indvielsesdag[i].

Børnegudstjenesten er formodentlig med tiden blevet centraliseret meget mere om barnet og familien siden den første gang blev afholdt i 1940. I oktober 2010 afholdt Adventskirken eksempelvis en gudstjeneste kaldet Englebassen, som var en særlig gudstjeneste for børn 0-4år og deres familie. Siden da har der været holdt mange børne- og familie gudstjenester med forskellige temaer.

I de tidligere kirkeblade ses det også, at manglende mulighed for børnepasning ikke skulle være en årsag til at blive hjemme fra kirke. I 1944 kunne forældre således tage deres børn med til gudstjeneste og få dem passet af nogle damer i kirken imens de selv var til gudstjeneste.[ii] .

Børnefamiliearrangementer
I 1990 begyndte Fredagsfamilien. Det var aftner, som tilgodeså de behov som familier med børn har. Aftnerne bød på fællesspisning og forskellige aktiviteter for store og små: aktuelle emner for de voksne, film og historie og kreative gøremål for børnene.

I 1990 begyndte man også på et nyt tiltag som hed Børnedag i Adventskirken, som foregik en gang om året. Det var for alle sognets børn og dagen i 1990 bød på aktiviteter som at male, tegne, spille, synge og hører historier og så skulle der ristes pølser og bages snobrød over bålet.

Fastelavnssøndag
Traditionen med at holde noget for børn og unge på fastelavnssøndag startede tidligt i Adventskirken. I 1942 havde man afsat dagen til de unge og holdt ”Ungdommens fastelavn”. Den 20. februar 1942 indbød Adventskirken sognets unge til festligt samvær. Der lagdes ud med gudstjeneste kl. 16.30 og derefter spistes der medbragt mad og blev hygget i nogle timer.

Fra fastelavnssøndag i 1949[ii] begynder man at slå katten af tønden på dagen. Senere blev dagen reserveret til børne med børnegudstjeneste og tøndeslagning som vi kender det i dag.

Billedet: Fastelavn i Adventskirken 2002.

læs videre
5. Aktiviteter for unge

[i] Kirkeblad ”nr. 1 november 1940”

[ii] Kirkeblad ”nr. 9 oktober 1944”