Faderskab

Er moren gift ved barnets fødsel, bliver morens ægtemand automatisk registreret som far til barnet med fælles forældremyndighed.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan I erklære det på blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Herved fastslås faderskabet, og I får fælles forældremyndighed. Dette kan I gøre på  borger.dk om faderskab, her kan I også læse mere om faderskab og medmoderskab

Har I ikke anmeldt faderskabet inden 28 dage efter barnets fødsel, vil Familieretshuset blive bedt om at rejse sag om faderskab.