Københavns Kirkesag

Tilbage i 1890 sås det nødvendigt at fremme kirkens sag i København, fordi mange af Københavns beboere ikke interesserede sig for kirken. Københavnerne gik ”kirkens dør forbi”, beskriver initiativtageren til Københavns kirkesag.[i]

Den store befolkningstilvækst havde medført at antallet af Københavnske beboer i sognene var steget eksplosivt. På det tidspunkt husede ét sogn i København over 70.000 personer.

Kirken havde som følge af befolkningstilvæksten ikke mulighed for at være nærværende for den enkelte beboer i sognene og umuliggjorde sjæleplejen[ii] og man mente, at dét var årsagen til københavnernes manglende interesse for kirken og kirkens sag.

Man frygtede tillige, at den dalende interesse for kirken ville spredes til resten af landet. København havde som hovedstad stor indflydelse på resten af landet, fordi det var fra København landet blev regeret, hvorfra pressen udkom og hvortil landets ungdom kom for at studere. Man var derfor af den overbevisning, at disse strømninger fra København kunne spredes som ringe i vandet til resten af landet.[iii]

Kirkesagen i København – Hele landets sag
Kirkesagen i København blev hurtigt hele landets sag. Hele Danmark blev kirkesagens venner ”fra Skagen til Kongeåen, fra Vesterhavet til Bornholm” og sogne i hele Danmark bidrog økonomisk.

Kirkesagen i København var en ren praktisk bevægelse, som bidrog til at organisere og inddele sogne, bygge kirkebygninger og lignende.[iv] Et kirkebyggeri foregik således, at Kirkefondet (som organisationen hedder i dag) finansierede halvdelen af et sogns nye kirke, mens menigheden i sognet selv finansierede den anden halvdel af kirken igennem indsamlinger i sognet.[v]

Med opbakning og økonomisk støtte fra hele Danmark kom der fart i kirkebyggeriet og opbygningen af menigheder i Københavnsområdet. Mere end 36 kirker blev bygget på forholdsvis kort tid.

Billedet: Udgivelser af og om Københavns Kirkesag.

Læs videre
Del 2. "Ungdommens kirke" blev til Adventskirken
Her kan du læse om selve etableringen af kirkebyggeriet.

Tilbage til Hovedmenuen

[i] Bog ”Københavns Kirkesag 1890-1915” s.112-128 og Kirkeblad ”Jubilæumsnummer Nr. 6. september 1969”

[ii] Kirkeblad ”Jubilæumsnummer Nr. 6. september 1969”

[iii] Bog ”Københavns Kirkesag 1890-1915” s.211

[iv] Bog ”Københavns Kirkesag 1890-1915” s. 211-214

[v] Kirkeblad ”Jubilæumsnummer Nr. 6. september 1969”