Menigheden bygger Adventskirkens hus

Man ville gerne opføre Adventskirken med menighedshus og børnegård. Adventskirkens menighed skulle selv finansiere byggeriet af Adventskirkens hus og børnegård. Derfor begyndte et større indsamlingsarbejde blandt menigheden i sognet sideløbende med at Adventskirken blev bygget. Her er et par eksempler på indsamlingsarbejdet:

- Flagfesten
Adventskirken arrangerede sogne-indsamlinger og forskellige arrangementer herunder Flagfesten, som i flere år blev holdt på den nationale flagdag, den 15. juni. Herstøttede menigheden byggeriet ved blandt andet at donere gevinster til lodseddelkonkurrencer og tombolaer samt at bage kager, som blev solgt på festdagen.

- Giv en sten til Adventskirkens hus
Et af de mere ligefremme og også humoristiske påfund for at støtte byggeriet var ”Giv en sten til Adventskirkens hus”, hvor man eksempelvis ved at give 10 øre bekostede én mursten til byggeriet.

Al overskuddet fra festdagene og indsamlinger gik til byggeriet af Adventskirkens hus og andet menighedsarbejde i sognet.

Billedet: Folder som blev omdelt som en del af indsamlingsarbejdet til fordel for menighedshuset.

Læs videre
3. Et særpræget kirkebyggeri