Pastor Vejborgs Bibelkurser

Pastor Vejborgs Bibelkurser
I kirkebladet september 1966 kan man læse: ”Da interessen for bibelkurserne ingenlunde synes at være aftagende, indbydes der nu på 6. år på ny til et intensivt arbejde med Bibelen.”[i]

Pastor Vejborg organiserede i 1960 et bibelkursus, som blev uhyre populært blandt menigheden. Populariteten falmede ikke og kurserne fortsatte 10 år frem og stoppede kun fordi pastor Vejborg tog sin afsked med Adventskirken den 1. april 1970.[ii]

Pastor Vejborg beskriver i 1966 sine kurser som "ikke almindelige bibeltimer, hvor der tilstræbes en virkelig indlevelse i stoffet og der gives hjælp til forståelse af det bibelske budskab, på en sådan måde, at kursisterne får mulighed for selv at fortsætte, hvor kurserne slutter."

For pastor vejborg handlede det om at videregive så meget af den viden han selv var blevet præsenteret for på teologistudiet. Han lagde vægten på det kvalitative udbytte af undervisningen fremfor mængden af gennemgået stof.

Undervisningen på bibelkurserne var gratis: det var kun den kaffe og kage der blev serveret på alle kurser man skulle betale for. [iii]

Læs videre
6. Aktuel Aften

[i] kirkebladet september 1966

[ii] Kirkeblad april-maj Nr. 3 1970

[iii] kirkebladet september 1966