Vielse/velsignelse

Hvis I ønsker, at blive viet eller velsignet i Adventskirken, skal I kontakte kirkekontoret eller en af kirkens præster for ataftale et tidspunkt.

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattets. Prøvelsesattesten får man ved at ansøge om vielse - ægteskabserklæring på borger.dk Læs og ansøg om ægteskabserklæring
Prøvelsesattesten skal afleveres til kirkekontoret, her skal vi også have navne og adresser på 2 vidner. Vidnerne skal være myndige og tilstede ved vielsen.
Det er en forudsætning for vielsen, at mindst en af parterne er medlem af folkekirken.

Et borgerligt indgået ægteskab, klan blive kirkeligt velsignet af en præst.

Læs mere om vielse/velignelse på folkekirken.dk om vielse og velsignelse