Aktiviteter for unge

Det første ungdomsarrangement i Adventskirken
Det første arrangement for unge blev holdt den 26. september 1941 kl. 20.00 på Kongens fødselsdag. Denne aften inviterede Adventskirken områdets unge til en ungdomsaften kaldet ”Danmarksaften”.[i]

Ungdomsgudstjenester i Adventskirken
Den første ungdomsgudstjeneste i Adventskirken blev holdt den 28. februar 1943 kl. 16.30.
Efter gudstjenesten gik man tur, holdt fællesspisning og havde nogle hyggelige timer sammen.[vii]

Ungdomsgudstjenesterne har fulgt med tiden og de unge. I 1991 holdt kirkens nuværende præst Erik Meier Andersen eksempelvis en spændende ungdomsgudstjeneste med svensk dans-dramagruppe ”Livet – en brudt mosaik”.

Konfirmation i Adventskirken
Den første konfirmation i Adventskirken forgik den 6. april 1941 i den lille eternitkirke.
I mange år havde Adventskirken konfirmation to gange om året.

I løbet af 1970´erne begyndte man at have konfirmation én gang om året. I samme årti var kirkebladene præget af en debat om indholdet af konfirmationsforberedelsen. En debat mange stemmer deltog i.

I 1975 blev udtrykket ”at gå til præst” brugt første gang i Adventskirkens kirkeblad.

Ungdomsklubber og tilbud til store børn
Adventskirken har i tidens løb haft et hav af ungdomsklubber og arrangementer for børn i ugens løb. Allerede i eternitkirkes tid kunne børnene gå i søndagsskole hver søndag. Hvis du vil vide mere om søndagsskolen kan du læse Kirsten Hedlunds fortælling om søndagsskolen her.

Andre eksempler på aktiviteter for børn og unge er ”søndagsklubben” for unge i 1960´erne.

I 1974 havde man ”Ungdomssamvær” for unge i konfirmationsalderen. 

I 1991 tog arrangementet ”Fisken” sin start og her kunne børn mellem 4 -10 år én gang om ugen høre om dåb og kristendom. Til arrangementet blev der blandt andet tegnet, sunget og hørt bibelfortællinger.[iii] I 1994 blev ”Fisken” udvidet med ”Juniorklubben”, så der også var noget i kirken for 4-6.klasser.[iv]

I 2013 kunne børn og unge gå til Mini-k i 3.klasse, K-max i 3-6.klasse og fra man var 14 år kunne man være med i ungdomsklubben Joey.


Billedet: Julespil i Adventskirken 1965.

Læs videre
Del 6. Og så det løse
Her kan du læse lidt om kirkens præster igennem tiden, præsteboligerne og udsmykningen af altansalen.

Tilbage til Hovedmenuen Tilbage til Hovedmenuen

[i] ”Kirkeblad nr. 8 1941”

[ii] Kirkeblad ”nr. 2 februar 1949”

[iii] Kirkeblad ” August-oktober 1991”

[iv] Kirkeblad ”Januar-februar-marts 1994”

[v] Kirkeblad ”nr. 7 juli-august 1941”

[vi] Kirkeblad ”nr. 7 1943”

[vii] Kirkeblad ”nr. 2 februar 1943”