Lyset i mørket – 5000 unge i fakkeloptog

Mødet i KB-hallen endte i et stort fakkeloptog Fra KB-hallen til Grøndalskirken. 5000 unge kristne gik med den nat og over 800 fakler vakte opsigt og vidnede om den ild, der var blevet tændt hos ungdommen.

Foran Grøndalskirken samlede de 5000 unge kristne sig om et bål og frem fra masserne trådte repræsentanter fra de 5 største kristne ungdomsorganisationer.

Dér, foran Kirkefondets seneste opførte kirke, kastede de 5 repræsentanter hver deres fakkel ind i bålet. Det var et symbol på, at ungdommen havde indset, at Kirkens sag var deres sag.

Den nat gav de unge med løftet om at bygge den næste Kirkefondskirke ”Ungdommens Kirke” ny næring til den næsten udslukte ild som Kirkefondets pionerere tændte 50 år tidligere.[i]

Billedet: Udsnit af avisartikkel omhandelde de kriste unges møde i KB-hallen i 1938 bragt i Kristeligt Dagblad 1988

Læs videre
Hvis du er interesseret i at vide mere om Københavns Kirkesag/Kirkefondet kan du læs afsnit 5. Københavns Kirkesag.

Hvis du vil fortsætte til næste afsnit i Adventskirkens historie kan du gå direkte videre til del 2. "Ungdommens kirke" blev til Adventskirken