Adventskirkens tidligere præster og deres boliger

I barakkirkens første to leveår havde kirken kun én præst, men i 1942 ansatte man én præst mere og siden har Adventskirken haft to præster ansat af gangen.

Siden 1942 har 11 fastansatte sognepræster haft deres daglige gang i Adventskirken:

1940-51: Johs. Rich. Randskov
1942-73: Aage Fredbo-Nielsen
1951-70: Arne Vejborg
1970-74: Svend Lytthans
1973-81: Karl Erik Wienberg
1975-79: Jakob Hvidt 
1979-83: Inge Marie Jørgensen
1981-88: Sven Cristensen
1984-96: Julia Bridgwater
1989- : Erik Meier Andersen
1996-2018: Lene Hjære Østergaard
2019- : Camilla Diderichsen

Adventskirken fik sin første præstebolig i 1970. Den var beliggende på Højstrupvej 1, men boligen blev senere solgt, fordi Adventskirken i 1996 ønskede, at opføre en mere tidssvarende præstebolig beliggende på Jupitervej 5.

Adventskirkens anden præstebolig er opført i 1972 og tegnet af kirkens arkitekt, Erik Møller. Den er beliggende på Katrinedalsvej 33.

Billedet: Stemningsbillede: Pastor Fredbo-Nielsen vier et ungt par.

Læs videre
2. "Advent" - håbet om en bedre fremtid