Fødsel

Et barns fødsel indberettes af jordemoderen  til personregisterføreren/kirkekontoret i moderens bopælssogn

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

Hvis I ikke er gift:
se under faderskab